Op 10 februari kwamen er zeker 1000, misschien wel meer, Koerden op de been in Den Haag voor een demonstratie. Het signaal wat zij met deze demonstratie wilde afgeven is duidelijk: stop de Turkse invasie in Afrin.

Op het Malieveld

Rond 13.30, het moment dat de demonstratie aangekondigd was te starten, kwamen Dennis en ondergetekende aan op het Malieveld. Iets meer dan een handjevol demonstranten waren aanwezig maar al snel werd het drukker. Op het Malieveld zelf werden eigenlijk voornamelijk vlaggen uitgedeeld en maakte de demonstranten zich klaar voor een protestmars. Helemaal vooraan de mars reed een auto waarop een aantal vrouwen zich om de beurt richtten op de mars met een megafoon.

Verder werd de stoet gevuld met vlaggen en spandoeken en was er ook een enorme vlag die door omringd door mensen horizontaal werd vastgehouden. Op het eerste gezicht leek de demo uit alleen Koerdische demonstranten te bestaan, maar ook een kleine delegatie van AFA toonde zich solidair door aan te sluiten.

AFRIN VRIJ VRIJ VRIJ

De mars verliep incidentloos. De vrouwen die de demonstratie voorzagen van commentaar door de megafoon, spoorden de demonstranten aan met leuzen als: ‘AFRIN VRIJ VRIJ VRIJ’ en uitte harde en stevige kritiek op Erdogan. Daarnaast vroegen ze de aandacht van de Verenigde Naties. Zoals zij ook schrijven op een A4 die werd uitgedeeld, werd de internationale gemeenschap  en de wereldwijde anti-ISIS-coalitie gevraagd om actie te ondernemen en de aanvallen (in Afrin) onmiddellijk te laten stoppen.

Na een vrij lange protestmars, met veel stops, de coördinatie van een mars van 1000 man of meer is wat lastiger denk ik, kwamen de Koerden en andere sympathisanten weer teug op het Malieveld. Het was een stuk later dan gepland en aangezien er genoeg materiaal was verzameld, besloten Dennis en ik ergens wat te gaan eten.

De belangrijkste conclusie die ik trok is: ik weet eigenlijk bar weinig van deze situatie en zal geen enkele inhoudelijke opmerking maken. Wat ik wel kan zeggen is dat dit noch de eerste noch de laatste demonstratie in Nederland (of wereld) zal zijn.

Zolang dit conflict voortduurt en de Koerden geen eigen staat hebben waar zij in vrede kunnen leven, zullen dergelijke demonstraties in de wereld, en ook in Nederland, blijven komen.