Afschaffing slavernij

Het is officieel 154 jaar geleden dat slavernij is afgeschaft. Ik schrijf bewust officieel want, zoals Drs. Antoin Deul de huidige Ninsee-voorzitter al zei: het werd de tot slaaf gemaakte Afrikanen nog verplicht tien jaar door te werken. Toch staat op 1 juli een groot deel van de zwarte gemeenschap, en vele sympathisanten, stil bij Keti Koti (verbreek de ketenen).

Keti Koti 2017

De media-aandacht online wordt van commentaar voorzien met uitspraken als: “het is al zo lang geleden” en “waarom die slachtofferrol” tot aan uitspraken die Keti Koti zien als onnodige haatzaaierij.

“Opdat wij nooit vergeten”

Om eerlijk te zijn kan ik voor dat laatste geen enkel zinnig argument bedenken. En ja, ik ben mij bewust van de broodnodige korrel zout als het op online commentaar aankomt. Maar toch, anders dan de 4 mei herdenking lijkt Keti Koti niet te kunnen rekenen op een breed gedragen: ‘opdat wij nooit vergeten.’

Keti Koti 2017

Desondanks stonden er op zaterdag 1 juli een redelijke groep mensen klaar bij de Stopera voor de Bigi Spikri (grote spiegel) optocht. In traditionele kledij liep men van het waterlooplein naar het Oosterpark waar een ceremonie vlak na de optocht plaatsvond.

Ik herinner mij dat vorig jaar de regen met bakken naar beneden kwam, maar gelukkig bleef het deze dag bij enkele druppels. Ook de ceremonie is dit jaar anders. Het is vooral groter. Er zijn meer genodigden, meer andere geïnteresseerden en meer pers. En met soldaten en politie in uniform die in de houding rondom de sprekers staan, ziet alles er zeer formeel uit.

Keti Koti 2017

Gevoelsmatig lijkt het alsof Keti Koti groeit. Het jaarlijks verbreken van de ketenen is geen slachtofferrol. Het is stilstaan bij wat er gebeurd is, maar misschien kan het meer zijn. Stilstaan bij het verleden kan een verhelderende blik werpen op de huidige relaties. Anno 2017 staat de maatschappij voor wat betreft racisme nog altijd op scherp. Een nationaal stilstaan bij het slavernij- en koloniaal verleden, en meer kennis en aandacht in het onderwijs, is een stap naar meer begrip. Hoe je het ook went of keert, de historie van slavernij- en kolonisatie is onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse- en wereldgeschiedenis.

Keti Koti 2017

Misschien duurt het nog vele generaties, maar zolang deze kant van de geschiedenis onderbelicht blijft komen we niet op dat punt van: ‘opdat wij nooit vergeten.’